Tegengas!

Zowel fossiel gas als kernenergie zijn gevaarlijke, achterhaalde en ondemocratische energievormen.

Ze zijn de drijvende kracht achter een oneerlijk en destructief economisch systeem. Het is tijd om te kiezen voor klimaatrechtvaardigheid.


Op acht locaties in België plannen energiemultinationals nieuwe fossiele gascentrales :

Op volledig scherm bekijken


Teken De petitie!

FR | EN

Momenteel plannen energiebedrijven overal in ons land om nieuwe fossiele gasgestookte elektriciteitscentrales te bouwen en bestaande gascentrales uit te breiden. De federale regering heeft immers aangekondigd hiervoor royale subsidies uit te delen. Dit om de kernuitstap van 2025 mogelijk te maken. 

Op maar liefst 8 verschillende plekken in Vlaanderen en Wallonië zijn energiebedrijven op dit moment bezig met het aanvragen van vergunningen om in oktober van dit jaar mee te kunnen dingen naar subsidies.

Wij verzetten ons tegen deze gesubsidieerde, nieuwe fossiele infrastructuur. Nieuwe fossiele gascentrales zijn onnodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig én ondemocratisch!

ONNODIG

De industrie wil ons graag doen geloven dat een volledige kernuitstap in 2025 onze bevoorradingszekerheid in gevaar brengt, maar dat is niet zo.

Ook zonder kerncentrales heeft België voldoende opwekcapaciteit om ons op piekmomenten (tijdens extreem koude dagen) van stroom te blijven voorzien.

Dit wordt bevestigd door een studie van energieregulator CREG. Vanwege klimaatverandering zijn er minder strenge winters. Hierdoor kan de piekvraag naar elektriciteit volledig worden opgevangen door bestaande energiecentrales.

En zelfs wanneer we in de toekomst nog te maken zullen hebben met extreme koudepieken, hoeven we nog niet bang te zijn dat het licht uit gaat: in dat geval is het perfect mogelijk om voorrang te geven aan de huishoudens in plaats van aan (in veel gevallen niet-essentiële) industriële activiteiten, die maar liefst 50% van de opgewekte elektriciteit in ons land verbruiken.

EEN CATASTROFE VOOR HET KLIMAAT

Aardgas is een fossiele brandstof en stoot net als steenkool en olie CO2 uit wanneer het verbrand wordt. Tijdens winning, transport, opslag en verbruik lekt er bovendien veel fossiel gas in de atmosfeer. Aardgas bestaat voor meer dan 80% uit methaan, een broeikasgas dat tijdens de eerste 20 jaar in de atmosfeer 86 keer schadelijker is dan CO2.

De industrie wil ons graag doen geloven dat fossiel gas 'schoon' is omdat de uitstoot bij verbranding lager is dan bij steenkool of olie, maar over de hele productiecyclus is gas net zo schadelijk. Proper fossiel gas is dus een vuile leugen.

Bovendien zullen gascentrales die nu gebouwd worden minstens 25 jaar blijven draaien - en minstens 15 jaar subsidie krijgen - wat betekent dat we onszelf decennialang vastketenen aan deze fossiele infrastructuur.

SOCIAAL ONRECHTVAARDIG

400.000 Belgische huishoudens leven in energie-armoede. Tegelijk wil de overheid alle huishoudens laten meebetalen aan subsidies om nieuwe fossiele gascentrales te bouwen. Dit zal vermoedelijk minstens 250 miljoen euro per jaar kosten, gedurende 15 jaar.

ONDEMOCRATISCH

Burgers worden niet betrokken bij het besluit om nieuwe infrastructuur voor fossiel gas te bouwen. Aan omwonenden wordt amper gevraagd of zij zitten te wachten op een enorme industriële installatie in hun achtertuin.

Op federaal niveau zijn het slechts een handvol spelers die het debat domineren, waaronder de grote energiebedrijven en netwerkbeheerder Elia. Ze praten debatten vol met technisch jargon en verwijzingen naar vuistdikke rapporten, waardoor leken en buitenstaanders er amper vat op krijgen.

Zoals regulator CREG aantoonde, zijn de berekeningen van Elia gekleurd in het voordeel van nieuwe gascentrales, wat niet hoeft te verwonderen: Elia heeft direct financieel belang bij het aansluiten van zulke extra centrales, en kan dus niet beschouwd worden als een onafhankelijke partij.

Meld je aan voor de nieuwsbrief