Tegengas Les Awirs (Luik)

FR

Het energiebedrijf ENGIE-Electrabel wil een nieuwe fossiele gas centrale van 875 MW bouwen op de Awirs-site in Flémalle. Deze elektriciteitscentrale zal tot 2.000.000 ton CO2 per jaar uitstoten, wat bijna 17 keer zoveel is als de jaarlijkse uitstoot van de gemeente Flémalle (121.121 ton CO2 in 2012).

Bovendien lekt tijdens de winning en het transport van fossiel gas naar België grote hoeveelheden methaan in de atmosfeer, een broeikasgas dat op korte termijn 86 keer vervuilender is dan CO2. Gas is geen schone energie. Het is een fossiele brandstof die, als je de hele gasproductiecyclus in aanmerking neemt, even schadelijk is als olie en steenkool.

De elektriciteitscentrale zal ook fijnstof en stikstofoxiden (NOx) uitstoten, met rechtstreekse gevolgen voor de gezondheid van omwonenden en het milieu, tot ver buiten de grenzen van de gemeente.  

ENGIE-Electrabel zou vandaag volop moeten inzetten op hernieuwbare energie, in plaats van op fossiel. Wij willen niet de komende 25 jaar opgezadeld zitten met vervuilende fossiele industrie in onze achtertuin. Wij gaan niet akkoord met deze peperdure, onverantwoorde en overbodige investering van belastinggeld.

De nieuwe gasfabriek in Les Awirs is onnodig, catastrofaal voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig en ondemocratisch! Lees hier waarom.

Er liep een openbaar onderzoek van de gemeente tot 6 april 2021. Tegengas diende een bezwaar in tegen de nieuwe fossiele gascentrale in Les Awirs a.d.h.v. deze tekst.

Contact: degaze.seraing@gmail.com & degaze.flemalle@gmail.com