Categories
Blogs Press

Met kernenergie én fossiel gas, heeft de regering gekozen voor zowel de pest als de cholera.

Burgerbewegingen Tegengas en Stop Kernenergie reageren strijdbaar: “Kernenergie én fossiel gas horen in de geschiedenisboeken”

Burgerbewegingen Tegengas en Nucléaire Stop Kernenergie reageren verbolgen op de beslissing van de federale overheid om de levensduur van twee kerncentrales te verlengen én de subsidies voor minstens twee grote, fossiele gascentrales te behouden. “Met kernenergie én fossiel gas, heeft de regering gekozen voor zowel de pest als de cholera”, zo klinkt het scherp bij Tegengas. “Op straat en in de rechtbanken zullen we alles op alles zetten om zowel kernenergie als fossiel gas zo snel mogelijk naar de vuilbak van de geschiedenis te verbannen.”

Ruim een jaar voert burgerbeweging Tegengas reeds actie voor een volledige nucleaire exit in 2025 en voor een ban op de subsidiëring en bouw van nieuwe, fossiele gascentrales. Met de huidige beslissing om voor zowel kernenenergie als nieuwe gascentrales te gaan, trekt de federale regering volop de kaart van de energiebedrijven Engie, Luminus & co, en van de energie-intensieve industrie, verenigd binnen FEBELIEC. Het zijn gewone huishoudens die voor de kosten opdraaien, terwijl Engie en co met de winst gaan lopen,” zo zegt Peter-Paul Vossepoel van Tegengas.

Open brief

De schoonste, goedkoopste en veiligste energie is de energie die we niet gebruiken. Dit herhaalden een groep academici en sociale bewegingen waaronder Tegengas vorige week nog in Standaard in een open brief gericht aan Minister Van der Straeten. “De oplossingen bestaan om zonder kernenergie en nieuwe gascentrales voort te gaan, maar de regering wil ze niet zien” zegt Peter-Paul Vossepoel. Tegengas is dan ook vastbesloten om zich niet bij deze belissing neer te leggen. “De afgelopen jaren hebben getoond dat de regering binnen het energiebeleid regelmatig op beslissingen terugkeert. We zullen alles op alles zetten om ook in dit dossier hopen dat dit ook met deze beslissing het geval zal zijn en zullen hiervoor alles op alles zetten.”

Kernenergie nooit veilig

Een veel gehoord argument voor de verlenging van de twee jongste kerncentrales is de Europese afhankelijkheid van Russisch gas. Inzetten op kernenergie biedt echter geen oplossing, zo zegt Leo Tubbax van Stop Kernenergie. “De Russische inval in Oekraïne leert ons niet alleen dat we dringend van het gas af moeten, maar evenzeer van kernenergie. Naast olie en gas, spijst ook de uranium-handel Poetin’s oorlogkas. Daarnaast is nucleaire veiligheid in vredestijd al een gigantische opgave, laat staan in oorlogstijd. De gevechten in en rond de Oekraïense kerncentrales van Tsjernobyl en Zaporizja tonen dan ook dat het risico op een nucleaire ramp nooit van de baan is. Tihange 3 ligt op minder dan 25 km van Luik en wordt voortdurend overvlogen door vrachtvliegtuigen, Doel 4 ligt op 12 km van het Antwerps stadhuis, midden in een immens petrochemisch complex. In een dichtbevolkt land zijn de gevolgen van een kernramp totaal niet te overzien,” zegt Tubbax.

De obstakels die moeten overwonnen worden om de kerncentrales te verlengen zijn bovendien enorm.  “De wet uit 2003 die de kernuitstap regelt dient herzien te worden en een grootschalig openbaar onderzoek is verplicht. Verder zijn er de tienjarige veiligheidsonderzoeken- en aanpassingen die moeten gebeuren waarbij tal van technische problemen boven water kunnen komen. Ook voor het nucleair afval werd nog geen oplossing gevonden. Met deze beslissing zal de radio-actieve afvalberg enkel toenemen.”

Woekerdeal met Engie

De erg strakke timing en deze belangrijke obstakels plaatsen Engie in een zeer voordelige onderhandelingspositie ten opzichte van de overheid, zo merkt Vossepoel van Tegengas verder op. “Engie maakt zich op voor een nucleaire woekerdeal op kosten van de belastingbetaler.”  “Deze deal komt bovenop de subsidies die Engie al binnenhaalde voor de bouw van gascentrales”. “De regering kiestnu om miljardencadeaus uit te delen aan Engie & co om gevaarlijke en destructieve energievormen uit de vorige eeuw in leven te houden, in plaats van dit geld rechtstreeks te besteden voor duurzame en sociaal rechtvaardige oplossingen. We pleiten ervoor dit budget te besteden om de energieprijzen te drukken voor KMO’s gezinnen in nood, terwijl de overconsumptie door grote FEBELIEC-bedrijven gereduceerd wordt. Overheidsinvesteringen dienen te gaan naar hernieuwbare energie onder publieke controle.”