Dien mee een bezwaarschrift in (Vilvoorde)

FR

Teken hier de petitie tegen de nieuwe gascentrale in Vilvoorde!

De termijn voor het indienen van bezwaarschriften is afgelopen. De petitie tekenen kan wel nog! Je helpt ons hiermee om druk te blijven zetten op de stad en de provincie.

Een lijst met alle ondertekenaars van de petitie op 11 maart werd als bijlage bij het officiële bezwaarschrift van Tegengas Vilvoorde gevoegd.

Je kon je bij je bezwaarschrift laten inspireren op onderstaande argumenten (je mocht de tekst ook letterlijk overnemen!). Je kon ook het volledige bezwaarschrift van Tegengas Vilvoorde opsturen als bijlage.

Het indienen van een bezwaarschrift kon op 3 manieren:

  • in een E-mail naar ruimtelijke.ordening@vilvoorde.be en milieu@vilvoorde.be met in het onderwerp: “Officieel bezwaarschrift omgevingsproject STEG Vilvoorde II Engie-Electrabel / OMV ref. 2020129511”. Je vraagt best een ontvangstbevestiging van de e-mail.
  • digitaal via het Omgevingsloket (scroll naar beneden voor de knop Nieuw Bezwaarschrift Toevoegen, je hebt hiervoor je ID-kaart en kaartlezer nodig).
  • per brief gericht aan het College van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde. Vermeld ook hier “Officieel bezwaarschrift omgevingsproject STEG Vilvoorde II Engie-Electrabel / OMV ref. 2020129511”.

Voorbeeldteksten voor een bezwaarschrift (letterlijk overnemen mag!):

Aanhef
Geachte,
Hiermee teken ik bezwaar aan tegen omgevingsproject STEG Vilvoorde II Engie-Electrabel / OMV ref. 2020129511 op basis van de volgende argumenten:
CO2-uitstoot

De gascentrale die Engie-Electrabel wil bouwen gaat tot 2.400.000 ton CO2 per jaar uitstoten, 17 keer zoveel als de jaarlijkse uitstoot van de stad Vilvoorde (137.740 ton). Dat is in strijd met het doel dat de stad zich heeft gesteld om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn en 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030.

In strijd met recreatiebestemming Asiat-Darse site

Het terrein waar Engie-Electrabel de nieuwe centrale wil bouwen is nu een stuk ruige natuur met beschermde soorten zoals de brede wespenorchis, een zeldzame orchidee-soort. De stad heeft de ambitie om dit gebied te ontwikkelen voor natuur en recreatie (Ruimtelijk Uitvoeringsplan Asiat-Darse) maar dit staat nu op het spel door de komst van een industriële megacentrale die geluidsoverlast en luchtvervuiling zal gaan veroorzaken.

Luchtvervuiling en impact op de gezondheid

De gascentrale zal beduidend hoge concentraties aan stikstofdioxide (NO2) en zwaveldioxide (SO2) uitstoten wat een negatieve impact zal hebben op de gezondheid van omwonenden en het milieu tot ver buiten de stadsgrenzen. Beide emissiebronnen zorgen namelijk voor longcomplicaties bij kleine kinderen en bemoeilijken de ademhaling bij patiënten met astma of chronische longziektes. Bovendien leidt deze verzuring ook tot directe schade aan de bomen en planten die zich in de directe omgeving bevinden. De woonwijk Far West is slechts op honderden meters afstand en Brussel ligt minder dan 10 kilometer verderop.

Bevoorradingszekerheid?

Engie-Electrabel stelt dat de nieuwe gascentrale noodzakelijk is om voor voldoende vervangingscapaciteit te zorgen na de sluiting van de kerncentrales in 2025, aangezien variabele energiebronnen zoals wind- en zonne-energie de bevoorradingszekerheid onvoldoende zouden garanderen tijdens strenge winters. Deze uitspraak is echter gebaseerd op een fel betwiste studie van Elia. Intussen heeft onderzoek van de VUB in opdracht van de CREG aangetoond dat bepaalde hypotheses van de Elia-studie leiden tot een overschatting van de nodenDe CREG argumenteert dat de Elia-studie op een aantal belangrijke punten kan verbeterd worden. Met die verbeteringen zou de Elia-studie bovendien meer in lijn gebracht worden met de bestaande Europese wetgeving.

Juridisch kader

De verantwoording voor het dossier van Engie-Electrabel is volledig gebaseerd op een juridisch onzeker mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM) van de Belgische Overheid. De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend om na te gaan of het Belgische CRM in overeenstemming is met de Europese reglementering inzake Staatssteun. De beslissing van de Europese Commissie zal pas binnen afzienbare tijd worden genomen. Ook de non-profit milieurechtelijke organisatie ClientEarth heeft er al op gewezen dat het Belgische CRM in strijd is met verschillende Europese richtlijnen.

Economisch kader

Het economisch kader is zeer onzeker. Bij het CRM-steunmechanisme van de Federale Overheid waar Engie-Electrabel op rekent, is nog niet duidelijk welke compensaties er precies komen. Zie in dit verband ook de recente beslissing van chemiebedrijf BASF om haar plannen voor de bouw van een nieuwe gascentrale in Antwerpen op te bergen.