Vaak gestelde vragen

FR

Wat houdt een bezwaarschrift in?

Een bezwaarschrift houdt in dat je formeel bezwaar aantekent tegen de goedkeuring van de omgevingsvergunningsaanvraag. In zo'n bezwaarschrift beschrijf je jouw persoonlijk bezwaar tegen de bouw of uitbreiding van de gascentrale, en de belangen die je hebt bij het niet uitvoeren van deze bouwplannen.

Wat zijn de gevolgen van het indienen van een bezwaarschrift?

Voor jezelf zijn er geen gevolgen. Iedere burger mag een bezwaar indienen en dit houdt geen enkel risico in.

Heeft het indienen van bezwaarschriften wel zin?

Zeker. Het is het voornaamste juridische middel dat je als burger kan gebruiken om bezwaar in te dienen tegen de gascentrale. Het is belangrijk dat we enerzijds voldoende bezwaarschriften indienen, zo tonen we aan dat burgers zich hier zorgen om maken. Anderzijds is het belangrijk dat we goede argumenten gebruiken die de vergunningverlenende overheid kan gebruiken om de vergunning te weigeren. We raden aan om een aantal van onze voorbereide argumenten op te nemen in je bezwaarschrift, eventueel aangevuld met je persoonlijke situatie, je persoonlijk belang en eigen argumenten.

Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen?

De procedure verschilt van locatie tot locatie. We geven instructies op de pagina's van de lokale actiecommitees.

Moet ik een omwonende zijn om een bezwaarschrift te kunnen indienen?

Nee, je hoeft geen omwonende te zijn, en zelfs geen inwoner van de gemeente waar de gascentrale gepland is.