Gents Tegengas

Het energiebedrijf Luminus, aan de Gentse Ringvaart in Wondelgem, wil zijn fossiele gascentrale hervergunnen én uitbreiden.

De gascentrale, die reeds 20 jaar operationeel is, combineert twee technieken om elektriciteit op te wekken: een gasturbine en een stoomturbine. Daarom spreekt men van een centrale van het type “STEG” (SToom En Gas). De uitbreiding omvat in hoofdzaak de bouw van maximaal 6 nieuwe “open cycle-gasturbines” (ofwel: OCGT-installaties) met 3 schoorstenen van 35 meter hoog.

De jaarlijkse CO2-uitstoot van de site wordt vandaag geschat op zo’n 900.000 ton per jaar. De geplande uitbreiding zorgt voor een maximale extra uitstoot van wel 350.000 ton per jaar. Dat komt overeen met de jaarlijkse CO2-uitstoot van 100.000 gemiddelde Belgische huishoudens! Luminus zou vandaag volop moeten inzetten op hernieuwbare energie, in plaats van een hervergunning te vragen voor zijn vervuilende gascentrale, laat staan een toestemming te vragen om ze uit te breiden. Wij zijn niet bereid om de komende 20 jaar nog eens opgezadeld te zitten met die vervuilende fossiele industrie in onze achtertuin. Wij gaan niet akkoord met deze peperdure, onverantwoorde en overbodige investering van belastinggeld. Het moet stoppen!

De uitbreiding van de gascentrale in Wondelgem is onnodig, een catastrofe voor het klimaat, sociaal onrechtvaardig én ondemocratisch! Lees hier waarom.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft intussen een omgevingsvergunning afgeleverd aan Luminus, waartegen Tegengas beroep aangetekend heeft bij de Raad van Vergunningsbetwistingen.

Onze druk werkt: Luminus diende het project voor de uitbreiding van de gascentrale in Wondelgem niet in voor de CRM-veiling van dit jaar omdat er te veel onzekerheid heerst over de vergunning.

Maak onze stem sterker door onze petitie te tekenen.